helper ezer kenegdo

Jy is nie ‘n helper nie!

“Ook het die Here God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n helper maak wat by hom pas. Vrou, wees aan jou man onderdanig”  Het jy hierdie woorde al by ‘n troue gehoor?

Dit skep by baie vrouens die understanding dat hulle maar eerder die minste moet wees in die huwelik. Soms dink vrouens selfs dat hulle glad nie ‘n sê het nie. As die man sê dis so dan is dit so, en daar is nie eintlik iets wat jy as vrou kan doen nie, want hy is mos die hoof van die huis. Jy moet net help. En alhoewel daar ‘n plek vir dit is, moet dit nie die vrou magteloos en verpoep laat voel nie!

Die boodskap wat die pastor by ons troue vir my en my man gegee het was “Die pad vorentoe is terug”. As God so sê dan moet dit so wees, so kom ons gaan dan terug na Genesis.

 

Die verhaal van die helper se ontstaan

En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.   (Genesis 1: 26 – 27)

Mens is geskep in God se beeld. God is alwetend, almagtig en alomteenwoordig. Hy is ook heilig, perfek en eternal. Ons is nie so nie. Ons is nie in ‘n fisiese beeld van God gemaak nie. Ons kan nie sê dat ons in so ‘n manier in sy beeld gemaak is nie.

Ons is gemaak in sy beeld, volgens wat hy doen.

Hy is ‘n skepper en ons kan ook skep, al is dit nie in die selfde mate as hy nie. Hy het die woeste, lee aarde kom orden, en in sy beeld gemaak, kan ons ook orden. As jy in die deurmekaar huis instap na ‘n dag se werk wat doen jy? Jy orden. God het die opdrag gegee om te heers oor die aarde (Genesis 1:28) en omdat ons na sy beeld as heerser geskep is.

Wanneer jy act soos God, dan is jy na sy beeld. Wanneer jy doen wat hy doen.

ADAM – die leier van die helper

In die skeppingsverhaal (Genesis 1) het God alles geskep. Hy het die man geskep uit stof en Sy asem in hom geblaas om hom lewe te gee. Alles was goed. BEHALWE dat die mens alleen is.

Ook het die HERE God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas.(Genesis 2:18)

Adam het nie geweet dat hy ‘n helper nodig het nie. Hy het nie kamaraadskap nodig gehad nie want hy het die perfekte verhouding met God, die diere en die natuur gehad. Dit was voor die sondeval. Maar hy het nie verstaan wat dit is om vrywillig liefde, opoffering en gehoorsaamheid te gee nie. Hy het nie iemand gehad om hom te wys dat hy hierdie perfekte verhouding met God het nie. Adam moes ‘n helper hê sodat hy dit kon besef .

Hoekom Adam ‘n helper nodig gehad het.

Adam is gemaak uit die waardelose stof van die grond. God blaas Sy asem in die man in, wat vir hom lewe gee.  Dit is die asem wat waarde vir die man gee. Hy was buite die tuin geskep en in die tuin gesit om daar te werk, aanbid en dien.

Die hebrewse woord vir man of manlik is ZACAR, dit beteken om te onthou. God gee daarom vir hom een gebod om te onthou. Om te feast aan al die vrugte in die tuin, maar nie van die vrug wat aan die boom van kennis van goed en kwaad groei nie.

Nadat Adam sy eerste taak verrig het om al die lewende wesens te noem, “Toe het die HERE God ‘n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die HERE God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ‘n vrou en bring haar na die mens.”          (Genesis 2: 21-22)

Adam is onder narkose terwyl hierdie proses gebeur. Hy het geen aandeel in hierdie sukses nie. Hy was nie deel van die raad wat die konstruksie plan van die helper nie. Hy gee maar net ‘n stukkie materiaal.

Maar hy ontvang die eindelose voordeel van die kosbare geskenk!

helper

God bring die helper na die man.

God bring die helper na die man toe. Hy is die een wat eerste ‘n verhouding met die helper gehad het. Haar eerste verbond was met haar Ontwerper en Skepper.

Hy hou haar sagte hand vas terwyl sy tree vir tree nader aan Adam gee. Soos ‘n pa wat die bruid vir die bruidegom gee nadat hulle by die paadjie van die kerk afgestap het. Al die diere aanskou die skoonheid van hierdie maaksel. Sy is die hoogtepunt wan die skepping.
Adam staar na haar. Hy vergeet om sy oë te knip. Sy hart klop al vinniger. Al wat hy kan uitkry om te sê is “Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees.” (Genesis 2:23) Iemand soos ek!

“Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem” (Genesis 2:23)

In Hebrews noem Adam vir die eerste keer die nuwe maaksel ISHA wat uit die ISH geneem is. Die woord ISH word in hierdie vers gebruik om die konsep van man te beskryf. ‘n Man is die produk van al die verhoudings wat hy teenoor ander het: eggenoot, seun, pa, kind van God, broer. Dit is daardie verhoudings wat hom dryf om te wees wie hy dink hy moet wees.

Adam noem homself ISH omdat hy besef dat hy die vrou nodig het om sy identiteit te herken. Hy is nou anders as gevolg van die verhouding wat hy met haar het. 

Ek wonder of Adam besef het dat die naam mannin nie eers kan begin om tebeskryf vat God haar genoem het nie.

God noem die vrou nie net helper nie!

God het haar die naam EZER KENEGDO gegee nog voordat hy haar geskep het.

In Hebrews beteken die woord EZER wel helper, maar in ‘n sterk militêre sin. Dit beteken om te red, beskerm, motiveer, voed, voorsien, in stand te hou, kasty en straf. Herken jy van jou daaglikse take in hierdie lys?

EZER word 2 keer gebruik om die vrou te beskryf in Genesis. Die ander 19 kere wat dit in die Bybel verskyn is dit om die karakter van God te beskryf.

Die skrywer van Psalms roep: “Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp (EZER) vandaan kom?” Dis ‘n desperate roep na redding. God beskryf himself as EZER. Dit is ‘n woord wat gebruik word om die krag en mag van God te beskryf in tye wat die Israeliete omsingel was deur vyande.

Dit is die naam wat jy gekry het! Jy is ‘n naamgenoot van God!

God gee vir Adam ‘n vleeslike manifistasie van Homself om Adam te help. God gebruik nie weer stof om die vrou te skep nie. Hy vat ‘n deel van die man, ‘n stukkie van Adam se identiteit, en bou dan die vrou met ‘n kenmerkende doel in gedagte.

God vat nie van uit sy kop ‘n deel nie, want die vrou is nie bo hom nie. Sy is ook nie onder Adam nie, want God het nie die been van sy enkel gebruik om haar te maak nie. Hy vat ‘n stuk uit die man se sy, ‘n rib want Ezer Kenegdo en Adam is van ewe waarde.

helper ezer kenegdo

Jy is ‘n koninklike!

Die hebrewse woorde wat die vrou beskryf word vandag nog gebruik om koninklikes te beskryf. Koninklikes het authoriteit. Hulle het die mag om ‘n hele land te dwing om hulle wette te volg. Ja dra die klere van ‘n koninging! “Sterkte en eer is haar kleed…”      (Spreuke 31:25)

Ezer sterkte, Koninklike eer!

Die wandel van die helper.

In die hebrewse teks verskyn die woord KENEGDO direk na die woord EZER.
Dit vorm deel van die identiteit van die EZER.

KENEGDO is die woord wat vir twee teenstrydige werkwoorde gebruik word. Om na iets toe te beweeg. Of om weg van iets af te beweeg. Dit is beweging tussen 2 plekke. Dit beteken ook om in die gap te staan. Die gaping vol te maak wat tussen jou man en God is. Soos ‘n boodskapper.

Die rabbis beweer dat die vrou na die man sal gaan as hy in God se plan is, en weg van hom sal gaan as hy buite God se plan is. Sy sal net reg beweeg as sy weet wat God wil he, want dis in haar om te reageer op die man se aksies. Die idiaal is om so naby aan die man te beweeg dat jy langsaan hom kom, so naby dat sy teenaan Adam se ribbebeen is.

KENEGDO kan selfs in die konteks gesien word om vooruit te gaan. Die vrou is geskep met skoonheid. Skoonheid is wat die man uitlok. Hy is gemaak om daardie skoonheid te agtervolg.

As jy na die eerste EZER, God, beweeg kan jou skoonheid jou man lei na die plan wat God vir sy lewe het.

Die woorde saam en langsmekaar is wat die vrou se naam is EZER KENEGDO. Die sterkste bondgenoot vir die man. Die skuld wat pyle keer. Sy padblokade as in die verkeerde rigting beweeg. Die voorsiening sodat die man die beste  hy kan wees. Die motiveering om die finale plan wat God het deur te sien. Die een wat hom help onthou wie hy werklik is!

Die doel van man en sy helper

helper ezer kenegdo

Met die mag wat EZER KENEGDO en ADAM saam het sal hulle deel kan wees van die volmaking van God se plan.

Om Sy Eniggegebore Seun te stuur “sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie”(Johannes 3:16).Omdat Hy Homself as offer gegee het. Gesterf het en na 3 dae uit die dood op gestaan het. Dat die vyand wat toe al in die tuin van Eden was geen meer mag het oor lewe en dood nie. Ook dat Hy daarna op kan gaan na die Vader om aan sy regterhand te sit. Sodat die Heilige Gees by ons almal kan wees.

Sodat ons in mag, authoriteit en liefde deel kan hê in die volmaking van God se plan – Om ‘n perfekte verhouding met Hom te hê!

Staan op helper, en veg!

Die listige verstaan die krag wat in jou as vrou lê wanneer jy jou EZERidentiteit van God af trek. Wanneer jy beweeg in die KENEGDO wat vir jou bestem is.

Vir jare was die vrou in ‘n boksie geplaas, op haar plek gehou met ‘n mis-persepsie van helper en onderdanig wees. Om haar weg te hou van haar ware identiteit om ‘n geestelike soldaat te wees.

Vir haar man, kinders, vriendinne en grondgebied.

Jou man het weggestap, jy het ‘n kind verloor, depressie het soos ‘n donker wolk swaar op jou kom lê. Die onderdanige aan die vyand se hok, wat nie meer kan opstaan nie!

  1. *EZER KENEGDO Jesus wil jou daar uithaal totdat jy die vrou is wat Hy jou gemaak het. 
  2. *EZER KENEGDO jy is gemaak in skoonheid, sterkte, hoop en liefde!
  3. *EZER KENEGDO God het jou gesmaak want HY het jou waardig geskep om vir jou Adam en julle nageslag ‘n vegter, beskermer en ook ‘n hulp te wees.


Lees nog Blogs

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print